Chính sách bảo mật thông tin

Công ty TNHH TM DV Hóa Chất Gia Bảo khi nhận được các thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ sử dụng trong nội bô công ty, đúng mục đích hỗ trợ cho việc làm dữ liệu, lưu hồ sơ. Trong trường hợp cần thay đổi mục đích sử dụng, thì chúng tôi sẽ xin ý kiến khách hàng và chờ đợi sự chấp thuận của khách hàng.

Công ty TNHH TM DV Hóa Chất Gia Bảo chắc chắn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng khi đến tư vấn cho một bên thứ ba nào khác.

Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, theo các quy tắc về bảo an thông tin, Công ty TNHH TM DV Hóa Chất Gia Bảo sẽ triển khai nhiều biện pháp đánh giá khác nhau như quản lý truy cập thông tin cá nhân, hạn chế các phương tiện truyền bá thông tin cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn và sẽ nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, thất thoát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân.