CTY TNHH TM DV HÓA CHẤT GIA BẢO chuyên kinh doanh XNK nguyên liệu vật tư hóa chất công nghiệp phục vụ các ngành sx sau : Phân bón , sơn , mực in , tẩy rửa , keo dán , xử lý nước , mỹ phẩm, cao su ….

Hàng hóa của chúng tôi được nhập khẩu từ Mã Lai , Nhật , Đài Loan , Trung Quốc , Hàn Quốc , Singapore , Mỹ , Ấn Độ với chất lượng ổn định ,  đã và đang được các khách hàng gần xa tín nhiệm  , chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản  phẩm chất lượng tốt nhất – phục vụ chu đáo – tư vấn chi tiết – giao hàng tận nơi .

Đến với chúng tôi quý khách an tâm về chất lượng , hài lòng về phục vụ !

Phương châm của chúng tôi :

CHỮ TÍN LUÔN SONG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG !

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ !

GiaBao Chemical Co., Ltd specializes in import-export business, our company sells many chemicals for industry, such as : fertilizer, paint, printing ink, ablutions, adhesives, water treatment, pharmacy, rubber…

Our goods are imported from Malaysia, Japan, Taiwan, China, Korea, Singapore, United States, India with high quality, our company has been reliable by many customers , we always bring to our customers the best quality products – faithful service – detailed consultant – fast delivery.

Our main aim is to please the customers by having peace of mind and satisfied service.  

Our principle :

Trust always go abreast quality.

Having the honour of doing service!

 

GiaBao化学有限公司は、輸出入業務に特化し、私たちの会社は、次のような、業界のために多くの化学物質を販売している:肥料、塗料、印刷インキ、沐浴、接着剤、水処理、スパイス油、食品添加物、実験用品、薬局、建設….

私達の商品は高品質で、マレーシア、日本、台湾、中国、韓国、シンガポール、米国、インドから輸入されて、私達の会社は多くのお客様に信頼されている、私たちは常にお客様に最高品質の製品にもたらす – 忠実なサービス – 詳細コンサルタント – 速い配達。

私たちの主な目的は、心と満足するサービスの平和を持っていることによって、顧客を喜ばせるためである。

私たちの原則:遅れない品質を行く常に信頼。

サービスをやっての名誉を持って!

 

GiaBao化工有限公司,是一家专业从事进出口业务,本公司销售多种化学品行业,如:化肥,油漆,油墨,沐浴,粘合剂,水处理,香料油,食品添加剂,实验室用品,药房,建设….

我们的货物来自马来西亚,日本,台湾,中国,韩国,新加坡,美国,印度进口的高品质,我们公司一直受到众多客户的可靠,我们始终把我们的客户提供最优质的产品 – 诚信服务 – 详细顾问 – 快速交货。

塌实的心态和满意的服务,我们的主要目的是为了取悦客户。

我们的原则:始终相信去了解质量。

有荣誉做服务!

 

GiaBao 화학 유한 공사는 수출입 사업을 전문으로, 우리의 회사는 같은 산업에 대 한 많은 화학 물질을 판매 : 비료, 페인트, 인쇄 잉크목욕 재계, 접착제, 물 처리, 향신료 오일, 식품 첨가물실험실 공급, 제약, 건설, ….

우리의 제품은 높은 품질과 말레이시아, 일본, 대만, 중국, 한국, 싱가포르, 미국, 인도에서 수입하고, 우리의 회사는 많은 고객이 신뢰할 수있다, 우리는 항상 우리의 고객에게 최고 품질의 제품을 가지고  충실한 서비스 – 자세한 컨설턴트  빠른 배달.

우리의 주요 목표는 마음과 만족 서비스의 평화를함으로써 고객을 만족하는 것입니다.

우리의 원칙 : 나란히 품질을 가서 항상 믿어.

서비스를하는 영광을 가지고!